Erken Çocukluk Eğitim Programı

Bu eğitim programı, gelişimsel risk taşıyan ya da gelişim geriliği olan bebekler ve çocukların; gelişimlerini desteklemek, yaşıtlarıyla aralarındaki farkı azaltmak, gelişimlerini en iyi şekilde ve kolaylaştırarak sağlamak amacıyla verilmektedir.

Gelişim yetersizlikleri gösteren çocukların var olan potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için eğitimlerinin olabildiğince erken başlaması gerekmektedir.

Gelişimsel sorununun erken yıllarda belirlenmesi müdahale çalışmalarının ve sunulması gereken hizmetlerin planlanması açısından çok önemlidir. Erken dönemdeki eğitimin, özel gereksinimi olan çocukların genel gelişimlerini hızlandırdığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerini artırdığı, ailelerin çocuklarının durumuna uyum sağlamalarını ve güçlüklerle başa çıkmalarını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için öncelikle çocuğun ve ailenin eğitim ihtiyaçları merkezimizde çalışan uzmanlar tarafından çeşitli değerlendirme ölçekleri ile belirlenir. Bu dönemde uyguladığımız terapi programlarına ailelerin aktif katılımlarını sağlıyoruz.

Bu süreci Eğitim Koordinatörümüz yürütmektedir.

Uyguladığımız eğitim programlarımızı her 3-6 ayda bir standart testler ve ölçekler ile kontrol ederek programın etkililiğini ölçüyor ve uyguladığımız programa ilişkin değerlendirmeleri görüşmek için periyodik olarak terapist, koordinatör ve aile toplantıları yapıyoruz.