Osteopati

Osteopati kas iskelet sistemindeki rahatsızlıkların tedavisinde diğer vücut sistemlerini de dikkate alarak uygulanan bütüncül bir tedavi yaklaşımıdır. Osteopati tedavi yöntemi hastalığı değil hastayı temel alır. Osteopatide semptomatik değil sebebe yönelik tedavi amaçlanır.