Özgül Öğrenme Bozukluğu Nedir ?

Genellikle çocuklarda bulunduğu okula başlamalarıyla fark edilir. Sınıf ortamında okuma yazma becerilerinde potansiyeli gösterememesi önemli bir ipucudur. Özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle potansiyelini gerçekleştiremeyen çocukların tembellik yaptığı sanılabilir ve bundan dolayı çocuğa gösterilen tepkiler de onun özgüven yitimi yaşamasına yol açabilir.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Türleri ve Belirtileri

Disleksi Nedir ?

Disleksi: Bireyin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, öğrenmede güçlük yaşaması olarak tanımlanır. Okuma bozukluğu olarak da bilinir. Disleksi en yaygın görülen özgül öğrenme güçlüğüdür.

Disleksinin Okul Öncesi Belirtileri

Disleksinin Okul dönemi Belirtileri

DİSGRAFİ (Yazmadaki Güçlük)

Disgrafi Nedir?

Disgrafi yazma bozukluğu olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü türlerinden biridir. Bireyler normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına karşın yazarken harf atlayarak yazma, Hece atlayarak yazma, Rakamları tersten yazma, Harfleri tersten yazma gibi sorunlar yaşarlar. Çocuğun okuma yazmaya başlaması ile fark edilir.

Disgrafi Belirtileri

DİSKALKULİ (Matematikteki Güçlük)

Diskalkuli Nedir?

Ortada zihinsel bir problem olmadığı halde sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede güçlük yaşatan özel öğrenme bozukluğudur.

Okul Öncesi Dönem Diskalkuli Belirtileri

Okul öncesi dönemde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterirler.

İlkokul Dönem Diskalkuli Belirtileri

İlkokul döneminde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterebilir.

Ortaokul Dönemi Diskalkuli Belirtileri

Ortaokul döneminde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterebilir.

Özgül Öğrenme Bozukluğu Eğitimi

Özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların gerek sosyal gerekse akademik yaşamında karşılaştığı güçlükler dikkate alındığında özel eğitim ile desteklenmeleri büyük önem taşır. Alanında uzman olan öğretmenlerimiz çocuğun gelişiminin, kişiliğinin, yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve ailelerinin çocuğun gelişimi konusunda desteklemesi amacıyla çalışmalarını yürütür.

Çocuğun hangi alanlardaki eksikliklerinin ivedilikle desteklenmesi gerektiğini saptamak için kurama başlayan her çocuğumuzun değerlendirilmesi yapılır. Öncelikler değerlendirilerek ona özel hazırlanan bireysel program ile yazma, okuma ve motor beceriler üzerinde çalışılır.